Bezpečnostná Agentúra Slovakia

bola založená za účelom pokrytia trhu bezpečnostnými službami, poskytovania takýchto služieb v širokej škále na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

Cieľom spoločnosti je poskytovať služby a riešiť problematiku bezpečnosti komplexne, na základe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka a predkladať optimálne a správne riešenia.

Táto stránka predstavuje v skratke najdôležitejšie oblasti činnosti našej agentúry a je zameraná na aktuálne problémy, ktoré sa týkajú celej spoločnosti.

Nárast majetkových trestných činov, kriminality násilnej povahy s prvkami organizovanosti a medzinárodných hprepojením sú prvky, ktoré destabilizujú spoločnosť. Našim cieľom je čeliť takýmto problémom a riešiť ich s využitím zákonných možností a prostriedkov. Tomu je podmienená i náročná príprava našich pracovníkov odborných a špecializovaných oblastiach výcviku a služieb.

Riadenie a metodika je realizovaná odborníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax z policajných, vojenských špeciálnych jednotiek ako aj vrcholového športu.

Bezpečnostná Agentúra Slovakia sa kvalitným výkonom služby bude snažiť uspokojiť požiadavky alebo projekty podľa želania zákazníka.

Kontakt

BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA - SLOVAKIA
Závodná 3B/12256, 821 06 Bratislava
0908 / 718 218
FAX 031 562 76 76