Fyzická ochrana objektov

 - tvorí jednu z ťažiskových činností Bezpečnostné Agentúry Slovakia.

 

STRÁŽNA SLUŽBA

- jej úlohou je spoľahlivo chrániť objekty pred nepovolanými návštevníkmi alebo osobami navštevujúcimi objekt, starostlivé sledovanie diania na objektoch, zamedzovanie poškodenia a úniku majetku.

Kontakt

BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA - SLOVAKIA
Závodná 3B/12256, 821 06 Bratislava
0908 / 718 218
FAX 031 562 76 76