Prevoz peňazí a cenín, doprovod pri prevoze peňazí a cenín.

Úlohou je zabezpečenie kvalitnej ozbrojenej ochrany pri preprave tovaru, peňazí, doprevádzanie zákazníka s finančnou hotovosťou, ako i zníženie rizika útokov na pracovníkov a majetok.

Kontakt

BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA - SLOVAKIA
Závodná 3B/12256, 821 06 Bratislava
0908 / 718 218
FAX 031 562 76 76