Pult centrálnej ochrany

je elektronický systém monitorujúci (kontrolujúci) bezpečnostné systémy v chránených objektoch s možnosťou okamžitého zásahu v prípade ohrozenia.

- všetky neželané vniknutia do objektov s následným výjazdom k objektu zásahovými jednotkami Bezpečnostnej Agentúry Slovakia v non-stop pohotovosti.

- tiesňové volania pomocou skrytých tlačidiel, záruka účinného zásahu pri akejkoľvek forme ohrozenia ľudí, či objektu

- protipožiarna ochrana, privolanie prvej pomoci

- únik plynu, zaplavenie vodou

A naviac  - Rýchly zásah
najväčší počet zásahových jednotiek disponujúcich vozidlami je zárukou rýchleho zásahu. Dokonalé pokrytie okresu Dunajská Streda a Bratislava s možnosťou zdvojeného prenosu signálu prostredníctvom telefonného aj rádiového spojenia.

Dokonalý prehľad
- všetky signály prijaté PCO sú korektne archivované spolu so záznamom hovorov cez telefóny a vysielačky. Tak získava klient presnú informáciu o priebehu akcie a pohybe zásahových vozidiel od prvotného poplachu až po úspešný zásah.

Kontakt

BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA - SLOVAKIA
Závodná 3B/12256, 821 06 Bratislava
0908 / 718 218
FAX 031 562 76 76